Objektově orientované programování pro matematické inženýry