Dějepis 6: Pravěk a starověk – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia